Link W88.COMQuay Lại   Mua Bán - Rao Vặt > Kênh mua bán bất động sản - ô tô - xe máy > Ôtô - Xe máy

Gởi đề tài mới  Gửi trả lời
 
LinkBack Công cụ Xếp bài
Bài cũ 07-26-2009, 11:24 PM   #1 (permalink)
xe
Senior Member
 
Ngày tham gia: Jul 2009
Bài viết: 830

ban cac loai xe tai JAC,ISUZU,HUYNHDAI doi moi


TP. Ho Ch Minh, ngaøy ….. thang…… nam 2007

Knh göûi: QUYÙ KHAÙCH HAØNG

CONG TY TNHH HÔÏP PHAÙT chuyen cung cap cac loaïi xe taûi vaø xe du lch do Vieät Nam laép rap . Xin göûi ñen Quy Khach cac ñaéc ñieåm doøng saøn phaåm xe ISUZU xe taûi gia ban cuï theå nhö sau :

LOAÏI XE THONG SOÁ KYÕ THUAÄT GIAÙ (USD)

Xe Taûi 1.4T
NHR55E-FL Banh ñoi
(Cabin-satxi)

NHR55E-FL: Diesel,4JB1, 2.8lit. C/suat: 80ps/3600v/p. 5 so saøn loaïi can ngaén
Heä thong thaéng: Maïch kep thuûy löïc bm cai 2 tang co trï löïc chan khong.

NKR66E & NKR66L:
Diesel 4HF 1-2, 4.3lit. C/suat: 103Ps/3.200v/p. 5 so saøn loaïi can ngaén. Ñaëc bieät: trang b thaéng ñoå ñeøo

NPR66P: Diesel: 4HF1, 4.3lit. C/suat: 120Ps/3.200v/p. 5 so saøn loaïi can ngaén.

NQR71R: Diesel 4HF1, 4.3lit. C/suat: 121Ps/3.200v/p.
Ñaëc bieät: trang b thaéng ñoå ñeøo.


15.505 USD
NKR 66E ( 2 TAÁN )
(Cabin-satxi ngaén)
18.795 USD
NKR 66L ( 1.95 TAÁN )
(Cabin-satxi daøi)
18. 795 USD
NPK 66P ( 3.95 TAÁN )
(Cabin-satxi)
20.055 USD
Xe Taûi 5.5T NQR71R
(Cabin-satxi)
23. 605 USD

FTR33H ( 9.5 TAÁN )
Cabin Chassis
( chöa co thuøng ) Diesel 6 HH1-S-4 th 6 xilanh laøm mat baèng nöc truïc cam naèm tren – 8.3L, cong suat 195ps/2.850rpm, hoäp so 06 so tay.
Kch thöc toång theå ( D x R x C ) : 8.070 x 2.500 x 2.675 mm
Kch thöc thuøng löûng ( D x R x C ) : 5.770 x 2.380 x 600 mm
C tröc vaø sau : 10.00 – 20/14PR


38.220 USD
FTR33H ( 9.0 TAÁN )
Cabin Chassis
( chöa co thuøng HH1-S-4 th 6 xilanh laøm mat baèng nöc truïc cam naèm tren – 8.3L, cong suat 195ps/2.850rpm, hoäp so 06 so tay.
Kch thöc toång theå ( D x R x C ) : 9.870 x 2.500 x 2.675 mm
Kch thöc thuøng löûng ( D x R x C ) : 7.555 x 2.380 x 600 mm
C tröc vaø sau : 10.00 – 20/14PR


39.375 USD
Ghi chu: Gia tren ña bao gom thue nhaäp khaåu vaø thue VAT
Xe mi 100%, Cac loaïi chi ph (Thue tröc baï ph baûo hieåm, ph ñangky , ñang kieåm… ) chöa tnh trong gia.
CAÙC ÑIEÀU KIEÄN THANH TOAÙN VAØ HAÄU MAÕI
I . BAÛO HAØNH:
- Thøi haïn: 100 .000km hoaëc 36 thang (tuøy ñieu kieän naøo ñen tröc).
- Ña ñieåm: Taïi bat kyø traïm baûo haønh naøo tren toaøn quoc .
II . THANH TOAÙN:
- Ben Mua ñaët coïc tröc 10% khi ky hïp ñong, 70% khi co xe, 20% coøn laïi thanh toan khi nhaän xe.
III . GIAO HAØNG:
- Thøi gian: Trong voøng 05 - 10 ngaøy keå töø ngaøy nhaän tien ñaët coïc. ( Chöa keå thuøng )
*Ñaëc bieät: Cong ty chung toi co ban traû gop qua Ngan Haøng vi thuû tuïc nhanh chong vaø tieän lïi.
Ñeå biet them chi tiet xin vui loøng lien heä gaëp: Minh Ñaéc ( 0903 397 888 – 08.716 2595 )
Rat han haïnh ñöïc phuïc vu! CONG TY TNHH HÔÏP PHAT

Sành điệu là ăn đặc sản, mua thời trang hàng hiệu, đi du lịch Sapa, sài điện thoại Vertu, Laptop Mac
xe vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Thời trang nữ | Nước hoa | làm đẹp | Máy tính | Sim số đẹp | Chợ việc làm | Bất động sản | Điện tử điện lạnh | Nội ngoại thất
Gửi trả lời

Bookmarks

Thẻ
ban, cac, doi, huynhdai, isuzu, jac, loai, moi, tai, xe

Công cụ
Xếp bài

Quy định gửi bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Hình Diễn tả đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở


Mua bán rao vặt
Mua bán online

 
Liên hệ quảng cáo: 0989 449966 (Không bán hàng tại số máy này)
Mã nguồn vBulletin Phiên bản 3.8.1
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.