Link W88.COMGo Back   Mua Bán - Rao Vặt > Kênh mua bán thời trang > Chợ thời trang

Post New Thread  Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
Old 06-28-2009, 01:10 PM   #1 (permalink)
Senior Member
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 31,570

Quần thụng nữ HipHop giá tốt


[B][SIZE=3][COLOR=#ff00ff][B]H*ng mới 100% mua trực tiếp tại các shop uy t*n bên H*n Quốc ![/B][/COLOR][/SIZE][I][B][I][SIZE=5]

[/SIZE][/I][/B][/I][/B]

[B][SIZE=5][I][B][I]Sẽ có [U]h*ng mới mỗi ng*y[/U] v* mình nh*n [U]order liên tục[/U] nhé các bạn !

[/I][/B][/I][/SIZE][/B][B][SIZE=5][COLOR=#9900ff]( Thời gian h*ng về 7 ng*y, trừ thứ 7, CN v* ng*y lễ )[/COLOR][/SIZE][/B][CENTER][SIZE=4][B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác[/B][/SIZE]

[/CENTER]


[CENTER][B][SIZE=6]======================

[/SIZE][/B]

[LEFT][LEFT][LEFT][B][SIZE=6][U]MS : HQW02 : [/U][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu )[/B][/SIZE]

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"][/URL][B][SIZE=6][U]MS : HQW02-562[/U][/SIZE][/B] : [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu )[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác. Cụ thể như sau :[/B]

[/LEFT]

[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 585.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 26, 30, 32, 34[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :[B][SIZE=6][U]MS : HQW02-563[/U][/SIZE][/B] : [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu)[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác. Cụ thể như sau :[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 585.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 28, 30, 32, 34[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"] [/URL]

[B][SIZE=6][U]MS : HQW02-521[/U][/SIZE][/B] : [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu)[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác. Cụ thể như sau :[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 565.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 26, 28, 30, 32, 34[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"] [/URL]

[B][SIZE=6][U]MS : HQW02-522[/U][/SIZE][/B] : [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu)[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác. Cụ thể như sau :[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 625.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 26, 28, 30, 32, 34[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"] [/URL]

[B][SIZE=6][U]MS : HQW02-519[/U][/SIZE][/B] : [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu)[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác. Cụ thể như sau :[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 585.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 26, 28, 30, 32, 34[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"] [/URL]

[B][SIZE=6][U]MS : HQW02-525[/U][/SIZE][/B] : [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu)[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác. Cụ thể như sau :[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 565.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 26, 28, 30, 32, 34[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"] [/URL]

[B][SIZE=6][U]MS : HQW02-523[/U][/SIZE][/B] : [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu )[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác. Cụ thể như sau :[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 585.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 26, 28, 30, 32, 34[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"] [/URL]

[B][SIZE=6][U]MS : HQW02-520[/U][/SIZE][/B] : [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu )[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác. Cụ thể như sau :[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 565.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 34[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascriptpenNewWindow('http://www.4shared.com/file/81879728/3eb17fb6/520.html')"][/URL]

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"] [/URL]

[B][SIZE=6][U]MS : HQW02-617[/U][/SIZE][/B] : [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu)[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác. Cụ thể như sau :[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 530.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 26, 28, 30, 32, 34[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascriptpenNewWindow('http://www.4shared.com/file/81880292/c40355d3/617.html')"][/URL]

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"] [/URL]

[B][SIZE=6][U]MS : HQW02-618[/U][/SIZE][/B] : [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu)[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác. Cụ thể như sau :[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 515.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 26, 28, 30, 32, 34[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascriptpenNewWindow('http://www.4shared.com/file/81880291/5d0a0469/618.html')"][/URL]

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"] [/URL]

[B][SIZE=6][U]MS : HQW02-616[/U][/SIZE][/B] : [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu )[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác. Cụ thể như sau :[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 515.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 34[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascriptpenNewWindow('http://www.4shared.com/file/81880293/b3046545/616.html')"][/URL]

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"] [/URL]

[B][SIZE=6][U]MS : HQW02-524[/U][/SIZE][/B] : [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu )[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác. Cụ thể như sau :[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 550.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 30[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascriptpenNewWindow('http://www.4shared.com/file/81880299/53d18c5b/524.html')"][/URL]

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"] [/URL][B][SIZE=6][U]MS : HQW02-316[/U][/SIZE][/B] : [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu )[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác. Cụ thể như sau :[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 605.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 26, 27, 28, 29, 30, 32[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascriptpenNewWindow('http://www.4shared.com/file/81879490/d1d89016/316.html')"][/URL]

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"] [/URL]

[B][SIZE=6][U]MS : HQW02-314[/U][/SIZE][/B] : [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu)[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác. Cụ thể như sau :[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 605.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 28, 30, 32, 34[/B][/SIZE]

CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascriptpenNewWindow('http://www.4shared.com/file/81879492/3fd6f13a/314.html')"][/URL]

http:// [URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://jojean.img3.kr/justone/html/gmarket/20081120_woman_gmarket38.HTML"]http://jojean.img3.kr/justone/html/g...gmarket38.HTML[/URL][B][SIZE=6][U]MS : HQW02-315[/U][/SIZE][/B] : [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu)[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác. Cụ thể như sau :[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 605.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 28, 30, 32, 34[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascriptpenNewWindow('http://www.4shared.com/file/81879491/a6dfa080/315.html')"][/URL]

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"] [/URL]

[B][SIZE=6][U]MS : HQW02-317[/U][/SIZE][/B] : [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu )[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác. Cụ thể như sau :[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 585.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 26, 27, 28, 29, 30, 32[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascriptpenNewWindow('http://www.4shared.com/file/81879489/b11f19f3/317.html')"][/URL]

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"] [/URL]

[B][SIZE=6][U]MS : HQW02-318[/U][/SIZE][/B] : [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu )[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác. Cụ thể như sau :[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 585.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 26, 27, 28, 29, 30, 32[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascriptpenNewWindow('http://www.4shared.com/file/81879488/c6182965/318.html')"][/URL]

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"] [/URL]

[B][SIZE=6][U]MS : HQW02-517[/U][/SIZE][/B] : [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu)[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác. Cụ thể như sau :[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 565.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 26, 28, 30, 32, 34[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"] [/URL][B][SIZE=6][U]MS : HQW02-508[/U][/SIZE][/B]: [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu)[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác. Cụ thể như sau :[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 480.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 26, 28, 30[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascriptpenNewWindow('http://www.4shared.com/file/81879722/de6496a8/508.html')"][/URL]

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"] [/URL]

[B][SIZE=6][U]MS : HQW02-506[/U][/SIZE][/B]: [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu)[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác. Cụ thể như sau :[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 480.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 26, 30, 32[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascriptpenNewWindow('http://www.4shared.com/file/81879725/4000030b/506.html')"][/URL]

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"] [/URL]

[B][SIZE=6][U]MS : HQW02-511[/U][/SIZE][/B]: [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu )[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác.[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 565.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 28, 30, 32, 34[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascriptpenNewWindow('http://www.4shared.com/file/81879721/476dc712/511.html')"][/URL]

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"] [/URL]

[B][SIZE=6][U]MS : HQW02-501[/U][/SIZE][/B]: [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu )[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác.[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 480.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 26, 28, 30, 32, 36[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascriptpenNewWindow('http://www.4shared.com/file/81879729/49b64f20/501.html')"][/URL]

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"] [/URL]

[B][SIZE=6][U]MS : HQW02-603[/U][/SIZE][/B]: [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu )[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác.[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 480.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 34[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascriptpenNewWindow('http://www.4shared.com/file/81880295/5a67c070/603.html')"][/URL]

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascript:void(0);"] [/URL]

[B][SIZE=6][U]MS : HQW02-701[/U][/SIZE][/B]: [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu )[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác.[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 480.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 26[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascriptpenNewWindow('http://www.4shared.com/file/81880298/24d6bccd/701.html')"][/URL]

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://jojean.img3.kr/justone/html/gmarket/20081120_woman_gmarket38.HTML"] [/URL]

[B][SIZE=6][U]MS : HQW02-703[/U][/SIZE][/B]: [B][SIZE=6][SIZE=4][COLOR=#444444]Made in China[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] [SIZE=4][B]( H*ng công ty xuất khẩu )[/B][/SIZE]

[B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác.[/B]


[LIST][*][B][SIZE=3][COLOR=#000000]Giá SP : [COLOR=#ff0000]58.000 won[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][*][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000][COLOR=#ff00ff][COLOR=#0000ff]GIÁ KHUYẾN MÃI[/COLOR] :[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=#ff0000] 480.000[/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000] / [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=3][COLOR=#ff0000]sp [/COLOR][/SIZE][/B][/LIST]

[LIST][*][B][COLOR=#ff0000]5 [/COLOR]SP[/B][B][COLOR=#ff0000] trở lên[/COLOR][/B][B]: [/B][B]Liên hệ [/B][COLOR=Red][COLOR=#000000][B][I]Kim Anh - 0989 070 282 [/I][/B][/COLOR][/COLOR][B]để có giá tốt nhất nhé ![/B][/LIST]
[EMAIL="meocungdau@yahoo.com"]meocungdau@yahoo.com[/EMAIL][EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL][SIZE=5][B]SIZE : 26, 28[/B][/SIZE]CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM :

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://javascriptpenNewWindow('http://www.4shared.com/file/81880297/b469a15c/703.html')"][/URL]

[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://jojean.img3.kr/justone/html/gmarket/20081120_woman_gmarket38.HTML"] [/URL]

[LEFT][CENTER][B][SIZE=6]======[/SIZE][/B][B][SIZE=6]=================================

[/SIZE][/B][/CENTER]


[SIZE=4][B]Mình nh*n order h*ng quần áo nam nữ, d*y dép, mỹ phẩm, máy nghe nhạc MP3, tất cả đều đặt h*ng v* g*i trực tiếp từ các shop ở H*n Quốc về, đảm bảo h*ng mới tinh 100%

[/B][/SIZE]

[COLOR=Red][U][B]Cách thức order : [/B][/U][/COLOR]

- [U]B1[/U] : lựa chọn h*ng : từ topic của mình, hoặc từ các trang web bán h*ng H*n Quốc khác (nếu l* h*ng kĩ thu*t số, như mp3, ...mỹ phẩm, như ohui.com.vn, ...)- [U]B2[/U] : mô tả cho mình về món h*ng bạn đặt :

Mỹ phẩm : tên, hình ảnh, mã số (nếu có), m*u, số lượng, ...

quần áo gi*y dép : 1 mã số có khi có nhiều kiểu, bạn mô tả cho mình theo thứ tự : hình ảnh, MS, kiểu, m*u , size , số lượng, ...

máy mp3 : tên hãng, model, hình ảnh, mã số,...

(g*i tin nhắn hoặc qua email : [EMAIL="meocungdau@gmail.com"]meocungdau@gmail.com[/EMAIL], hoặc sms 0989 070 282 - Kim Anh)- [U]B3[/U] : đợi mình g*i email xác nh*n đơn đặt h*ng v* trả lời về tình trạng sản phẩm : còn hay ko, còn m*u gì, thời gian bạn nh*n được h*ng, ...- [U]B4[/U] : [B](quan trọng nhất) [/B]: bạn vui lòng đưa trước từ 100k đến 50% giá trị tổng sản phẩm bạn mua ( để tránh tình trạng mình phải nhịn đói trong xót xa vì fải ôm h*ng ). Mình l*m ăn uy t*n tại nh* v* có biên lai, giấy chứng nh*n nh*n tiền hẳn hoi, địa chỉ nh* bên duoi nhé- [U]B5[/U] : chờ ng*y nh*n h*ng ( từ 4 -7 ng*y )[U][B][COLOR=Red]Đối với việc ship h*ng: [/COLOR][/B][/U]

[COLOR=DarkRed][I][SIZE=5][U][B]Mình có thể free ship ở các điểm sau: [/B][/U][/SIZE][/I][/COLOR]

- Công viên Gia Định ( còn gọi l* công viện Cây Xanh)

- Chợ Gò Vấp

- Coop Mart Đinh Tiên Ho*ng, or Nguyễn Kiệm

- Các con đường : Quang Trung, Nguyễn Kiệm, Nguyễn Văn Nghi, Lê Quang Định, Nguyễn Văn Đ*u, Phan Đang Lưu[I][B]* Các bạn mua h*ng trong nội th*nh Tp HCM ở các khu vực khác thì tiền ship h*ng từ 10k - 20k tuỳ theo từng khu vực nhé* Ở các tỉnh khác thì tuỳ theo, mình sẽ thương lượng sau

[/B][/I][SIZE=7][COLOR=DarkRed][B][U]Đặc biệt :[/U][/B][/COLOR][/SIZE]

nếu bạn lấy với [U][SIZE=6][COLOR=Red][B]số lượng nhiều[/B][/COLOR][/SIZE][/U] [I][COLOR=Red][B][SIZE=5]trong cùng 1 lần[/SIZE][/B][/COLOR][/I] [SIZE=5][I][B][COLOR=Red]đặt h*ng[/COLOR][/B][/I][/SIZE] bất kì mặt h*ng n*o tại shop của mình, mình sẽ bớt tiền ship h*ng cho bạn

cụ thể l*- mua từ 2 - 4 sản phẩm : [B]bớt 20k/1 sản phẩm t*nh từ sản phẩm thứ 2[/B] ( chỉ áp dụng cho giá bán lẻ, ko áp dụng cho giá KM )- mua từ 5 sản phẩm trở lên : [B]bớt 30k/1 sản phẩm t*nh từ sản phẩm thứ 2[/B] ( chỉ áp dụng cho giá bán lẻ, ko áp dụng cho giá KM )- mua từ 5 sản phẩm trở lên có cùng 1 mã số :[B]sẽ duoc t*nh theo giá sỉ nhé ^^[/B][B]- đối với mua từ 5 sản phẩm trở lên, tuỳ theo từng sản phẩm, mình sẽ có thể bớt tiền ship h*ng khác nhau, tuỳ thuộc v*o các hãng sản xuất khác nhau ở H*n Quốc, mình sẽ cố gắng thương lượng, để fix giá ship cho bạn ở mức thấp nhất, dao động từ 30k trở lên / 1 sản phẩm

mua c*ng nhiều thì c*ng tiết kiệm được tiền ship h*ng nhiều bạn nhé ![/B][COLOR=Red][B]- Đối với các shop lấy sỉ : vui lòng nhắn tin riêng cho mình để được giá tốt[/B][/COLOR]cảm ơn bạn đã quan tâm nhé ![SIZE=3][B][COLOR=#ff0000]Các bạn v*o link n*y để xem hết tất cả sản phẩm tại Mắt Tròn Xoe shop[/COLOR][/B][/SIZE] :[URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://sites.google.com/site/mattronxoeshop/Home"]http://sites.google.com/site/mattronxoeshop/Home[/URL][SIZE=4][URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://sites.google.com/site/mattronxoeshop/Cachthucorder"][SIZE=6][COLOR=#ff0000][B]LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG[/B][/COLOR][/SIZE][/URL][/SIZE] [CENTER]================================================== =================================[/CENTER]
[B][SIZE=3][COLOR=#ff00ff][B]H*ng mới 100% mua trực tiếp tại các shop uy t*n bên H*n Quốc ![/B][/COLOR][/SIZE][I][B][I][SIZE=5]

[/SIZE][/I][/B][/I][/B][B][SIZE=5][I][B][I]Sẽ có [U]h*ng mới mỗi ng*y[/U] v* mình nh*n [U]order liên tục[/U] nhé các bạn ! [/I][/B][/I][COLOR=#9900ff]( Thời gian h*ng về 7 ng*y, trừ thứ 7, CN v* ng*y lễ )[/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=4][B]Mua c*ng nhiều bạn sẽ c*ng được lợi do tiết kiệm được chi ph* ship h*ng v* các ph* [/B][B]nh*p h*ng [/B][B]khác[/B][/SIZE] [CENTER]================================================== =================================

[CENTER][COLOR=#ff0000][COLOR=#000000]NHẬN ORDER SỈ VÀ LẺ TRÊN CÁC WEB TQ. HÀNG VỀ TỪ KHI ĐẶT CHO ĐẾN SAU ÍT NHẤT 2 TUẦN. [/COLOR][/COLOR]

[COLOR=#ff0000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][B]GIÁ PHẢI CHĂNG CHO ĐẶT SỈ[/B][/COLOR] !TÍNH TỪ [B][COLOR=#ff6600]5[/COLOR][COLOR=#ff6600] CÁI TRỞ LÊN. VÀ JÁ HOT CHO 100 CÁI TRỞ LÊN ! [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR]

[COLOR=#ff0000][COLOR=#000000][B][COLOR=#ff6600]LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ BIẾT JÁ [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR]

[COLOR=#ff0000][COLOR=#000000][B][COLOR=#ff6600][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR]

[COLOR=#ff6600][B]CÁC WEB ORDER : [/B][/COLOR]

[B][COLOR=#006699][URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://www.lelefushi.com/"]www.lelefushi.com[/URL][/COLOR][/B]

[COLOR=#ff6600][B][URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://www.chenxifushi.com/"][COLOR=#02339a]www.chenxifushi.com[/COLOR][/URL][/B][/COLOR]

[COLOR=#ff6600][B][URL="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http://www.rihanfushi.com/"][COLOR=#02339a]www.rihanfushi.com[/COLOR][/URL][/B][/COLOR][COLOR=#ff6600][B][COLOR=#000000]HÀNG KO CÓ SẴN[/COLOR][/B][/COLOR]

[COLOR=#ff6600][B][COLOR=#000000] 2 TUẦN HÀNG VỀ[/COLOR][/B][/COLOR]

[COLOR=#000000][B]HÀNG ĐƯỢC UPDATE THƯỜNG XUYÊN TRONG TRANG WEB NHẬN ORDER ![/B][/COLOR][/CENTER]


[COLOR=#ff0000][B]CÁC P*N LƯU Ý VÀI ĐIỀU NÀY JÙM MÌNH TRC KHI ORDER:[/B][/COLOR]

[B][COLOR=#008000]_ KHI ĐÃ ORDER HÀNG, CÁC P*N T*I HCM HAY HN ĐẶT CỌC [COLOR=#ff0000]50% SỐ TIỀN[/COLOR]. CÒN [COLOR=#ff0000]Ở XA THÌ 70% SỐ TIỀN ! [COLOR=#006633]CÁC P*N CÓ THỂ TỚI NHÀ ĐẶT CỌC VÀ SẼ CÓ BIÊN NHẬN CHO CÁC P*N ![/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][B][COLOR=#ff00ff]_ HÀNG MUA RỒI MIỄN ĐỔI HOẶC TRẢ L*I ( TRỪ TRƯỜNG HỢP BỊ HƯ HỎNG DO BÊN MÌNH VẬN CHUYỂN)[/COLOR][/B]

[B]_ ÁO CHỈ CÓ 1 SIZE VÀ [COLOR=#ff0000]HẦU NHƯ ĐỀU LÀ FREE SIZE NÊN RẤT DỄ MẶC. SUY NGHĨ KĨ TRƯỚC KHI ORDER ![/COLOR][/B]

[B]_ HÀNG BẢO ĐẢM JỐNG NHƯ TRONG HÌNH, ĐẢM BẢO VỀ KIỂU DÁNG VÀ CẢ CHẤT LƯỢNG, CHỈ CÓ THỂ LÀ MÀU SẮC ĐẬM HOẶC NH*T H*N.[/B]

[B]_ HÀNG CÓ THỂ VỀ CHẬM SO VỚI DỰ TÍNH NẾU GẶP TRỤC TRẶC VỀ VẬN CHUYỂN. NHƯG CÁC P*N YÊN TÂM, THỜI GIAN CHỜ ĐỢI SẼ KO NHÌU ĐÂU HEN ! [/B]

[B]_NẾU GẶP SỰ CỐ XẤU NHỨT LÀ HÀNG KO VỀ DC THÌ MÌNH SẼ LIÊN L*C VỚI CÁC P*N ĐỂ TRẢ L*I TIỀN CỌC .[/B]

[B][COLOR=#000000]_ NHỮG AI ĐẶT 10C TRỞ LÊN, LÀM JÙM MÌNH VÀO 2 FILE : 1 FILE EXCEL, 1 FILE NOTEPAD !TRONG ĐÓ CÁC P*N ĐỂ 5 CỘT : LINK ÁO, Đ*N GIÁ, SỐ LƯỢNG, THÀNH TIỀN, MÀU SẮC [/COLOR][/B]

[/CENTER]
[/LEFT]
[/LEFT]
[/LEFT]
[/CENTER]

Sành điệu là ăn đặc sản, mua thời trang hàng hiệu, đi du lịch Sapa, sài điện thoại Vertu, Laptop Mac
cho thoi trang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Reply With Quote
Thời trang nữ | Nước hoa | làm đẹp | Máy tính | Sim số đẹp | Chợ việc làm | Bất động sản | Điện tử điện lạnh | Nội ngoại thất
Reply

Bookmarks

Tags
giá, hiphop, nữ, quần, tốt, thụng

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Mua bán rao vặt
Mua bán online

 
Liên hệ quảng cáo: 0989 449966 (Không bán hàng tại số máy này)
Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.