Link W88.COMQuay Lại   Mua Bán - Rao Vặt > Kênh mua bán thời trang > Chợ thời trang

Gởi đề tài mới  Gửi trả lời
 
LinkBack Công cụ Xếp bài
Bài cũ 07-23-2009, 03:52 AM   #1 (permalink)
Senior Member
 
Ngày tham gia: Jun 2009
Bài viết: 31,570

Thanh ly my pham [hang tot sieu re ][B][I][SIZE=7][COLOR=red]EM co vai mom My~ pham can thanh ly bot [/COLOR][/SIZE][/I][/B]
[B][I][SIZE=7][COLOR=#ff0000]EM thi thay thix la` mua - cuoi cung ko dung den danh fai cho mi em ra di [/COLOR][/SIZE][/I][/B]
[B][I][SIZE=7][COLOR=#ff0000][COLOR=seagreen]Sis nao` thix thi Pm nick Y!M: Meokon113[/COLOR] cua em [/COLOR][/SIZE][/I][/B]
[B][I][SIZE=7][COLOR=blue]or Dt so :[COLOR=magenta]0917151578 [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/I][/B]
[B][I][SIZE=7][COLOR=#ff00ff]or :[COLOR=deepskyblue]0989022789[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/I][/B]
[B][I][SIZE=7][COLOR=orange]G.ap :[COLOR=darkorchid]Thu*[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/I][/B]
[B][I][SIZE=7][COLOR=seagreen]Hang my pham cua em -xai con[/COLOR][/SIZE][/I][/B]
[B][I][SIZE=7][COLOR=seagreen][COLOR=red]80--->99%[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/I][/B]
[B][I][SIZE=7][COLOR=blue]bao dam hang tot [/COLOR][/SIZE][/I][/B]
[B][I][SIZE=7][COLOR=black]Trong Tp.Hcm [/COLOR][/SIZE][/I][/B]
[B][I][SIZE=6][COLOR=black]EM [SIZE=7][COLOR=yellowgreen]Free Ship [SIZE=6][COLOR=black]tai :[COLOR=darkorchid]Sieu thi Sai gon ,[/COLOR][COLOR=cyan]Vina gameQ10,[/COLOR][COLOR=sandybrown]Sieu thi Big C[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I][/B]
[B][I][SIZE=6][COLOR=#f4a460]Tuy noi ma em Ship gia tu [SIZE=7][COLOR=seagreen]15k-->20k[/COLOR][/SIZE] [/COLOR][/SIZE][/I][/B]
[B][I][SIZE=6][COLOR=black]Em Ship [SIZE=7][COLOR=orange]toan Quoc[/COLOR][/SIZE] -co the chuyen Khoan qua Ngan [SIZE=7][COLOR=seagreen][SIZE=6][COLOR=black]hang [/COLOR][/SIZE]Đông Á [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I][/B]
[B][I][SIZE=5][COLOR=purple][nhung ban nao o xa vui long SmS cho bik dia chi , chuyen khoan 100% roi em se Ship ra tan noi - tui noi ma gia Ship thay doi ][/COLOR][/SIZE][/I][/B]
[B][I][SIZE=7][COLOR=red]BAo dam uy Tin[/COLOR][/SIZE][/I][/B]
[B][I][SIZE=7][COLOR=red][COLOR=darkorchid]Show hang -[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/I][/B]
[SIZE=6]Dau tien la 1Chai nuoc Hoa [/SIZE]
[SIZE=6][SIZE=7][COLOR=magenta]Very ***y Hot [SIZE=5][COLOR=yellowgreen][hieu nay wa noi tieng ko can ban ve chat luong -va mui tho*m ] [COLOR=red]em mua voi gia [/COLOR][SIZE=7][COLOR=black]59$USD [SIZE=6][COLOR=red]em ban voi gia kuc shock [SIZE=7][COLOR=black]500k VND[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
[URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008066.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008066.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008066.jpg"][/URL][/URL][/URL]


[URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008068.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008068.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008068.jpg"][/URL][/URL][/URL]
[SIZE=6][SIZE=7]Body Splash[/SIZE][/SIZE][SIZE=6][COLOR=red] [mui da^ude xuong lem ][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=#ff0000]con 90%[/COLOR][/SIZE]
[URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008063.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008063.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008063.jpg"][/URL][/URL][/URL]

[URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008064.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008064.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008064.jpg"][/URL][/URL][/URL]
[SIZE=6]2Hu kem Duong da- kem lot [/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=red]Pond'S [[SIZE=5]kem fa^"n trang diem cho'ng nan ] [/SIZE][SIZE=7]20k[/SIZE][/COLOR][/SIZE]

[SIZE=6]E100 [COLOR=red][kem trang da chong nang ] [SIZE=7][COLOR=black]10k[/COLOR] [[/SIZE][SIZE=5][COLOR=black]hoac tang ban nao` mua tren 100k][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE]
[URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008054.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008054.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008054.jpg"][/URL][/URL][/URL]

[SIZE=6]Kem Hazeline 99%[[COLOR=red]ngoc trai -tang ban nao mua tren 50k][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=#ff0000][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008060.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008060.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008060.jpg"][/URL][/URL][/URL][/COLOR][/SIZE]

[B][SIZE=6][COLOR=black]Pha^'n ne^n MayBelline [[COLOR=red]thay gioi thieu wa cung mua thu~ sai dc 1lan ko hop nen ban lun ] [/COLOR][SIZE=7][COLOR=darkred]50k[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B]
[B][SIZE=7][COLOR=#8b0000][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008053.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008053.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008053.jpg"][/URL][/URL][/URL][/COLOR][/SIZE][/B]

[URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008051.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008051.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008051.jpg"][/URL][/URL][/URL]

[B][SIZE=7][COLOR=#8b0000]Pha^'n ne^n [I][COLOR=darkorange]Essance [SIZE=5][COLOR=black]con [/COLOR][/SIZE]90%[/COLOR][/I][/COLOR][/SIZE][/B]
[B][I][SIZE=5][COLOR=#ff8c00]gia' [SIZE=7][COLOR=black]50k[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I][/B]
[URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008056.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008056.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008056.jpg"][/URL][/URL][/URL][SIZE=6]Kem Lot Avon 30ml [it xai lem -ko hop con 98% ][/SIZE][SIZE=7][COLOR=red]50k[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008079.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008079.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008079.jpg"][/URL][/URL][/URL][/SIZE]


[SIZE=6]Son Clip Apo8X [con 98%mau cam wuyen ru ][/SIZE][SIZE=7][COLOR=magenta]20k[/COLOR][/SIZE]
[URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/PA310458.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/PA310458.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/PA310458.jpg"][/URL][/URL][/URL]

[URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/PA310459.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/PA310459.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/PA310459.jpg"][/URL][/URL][/URL]

[SIZE=6]Sa'p duong moi [ co mui Bac ha`[SIZE=4][COLOR=sandybrown]con 90%[/COLOR][/SIZE] & mui ta'o [SIZE=4][COLOR=sandybrown]con 80%[/COLOR][/SIZE]][COLOR=red]hang xa'ch tay USA [/COLOR][COLOR=black]20k/em[/COLOR][/SIZE]

[SIZE=6][COLOR=#ff0000][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008074.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008074.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008074.jpg"][/URL][/URL][/URL][/COLOR][/SIZE]

[URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008073.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008073.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008073.jpg"][/URL][/URL][/URL]

[SIZE=6]Sa'p mau mat [[COLOR=red]mau anh' ti'm [SIZE=4][COLOR=black]con 80%[/COLOR][/SIZE]-va mau nâu bac [SIZE=4][COLOR=black]con 90%[/COLOR][/SIZE] ] xa'ch tay USA [/COLOR][COLOR=black]30k/1em [/COLOR][/SIZE]

[URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008071.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008071.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008071.jpg"][/URL][/URL][/URL]

[URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008072.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008072.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008072.jpg"][/URL][/URL][/URL]

[SIZE=6][COLOR=#ff0000]Sa'p mat Ca^y [COLOR=black]Eye Crayon [/COLOR][[COLOR=seagreen]mau na^u va mau den ][/COLOR][COLOR=blue]NEw 100% [/COLOR][COLOR=darkred]make in USA ==> gia' [/COLOR][COLOR=red]50k/cay[/COLOR][/COLOR][/SIZE]
[URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008089.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008089.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008089.jpg"][/URL][/URL][/URL][SIZE=6][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008091.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008091.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008091.jpg"][/URL][/URL][/URL][/SIZE]


[SIZE=6][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008090.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008090.jpg"][URL="http://i442.photobucket.com/albums/qq141/meokon115/01112008090.jpg"][/URL][/URL][/URL][/SIZE][SIZE=6]Mau mat Cua[COLOR=darkred] Aroma[/COLOR] - con New 99% ==[COLOR=red]20k/em[/COLOR][/SIZE]

[SIZE=6][/SIZE]

[SIZE=6]Tip theo la hang fake nhe'[/SIZE]
[SIZE=6]Gia[COLOR=red]50k /1[/COLOR] mon [/SIZE]

[SIZE=6]Pha^n Ne'n Phu [2 in 1] [COLOR=red]NiveA[/COLOR][/SIZE][SIZE=6][COLOR=#ff0000][/COLOR][/SIZE][SIZE=6][COLOR=#ff0000]Phan Phu [COLOR=black]Nars[/COLOR][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=#ff0000][/COLOR][/SIZE]

[SIZE=6]Phan phu Kim tuyen [[COLOR=red]di tiec thi ruc ro~ len nhoa ] [/COLOR][COLOR=seagreen]em nay chi [COLOR=purple]20k [/COLOR]thoy [/COLOR][/SIZE][SIZE=6][/SIZE]


[SIZE=6]Hop mau mat [[COLOR=darkred]96 mau[/COLOR] ] [COLOR=red]50k[/COLOR][/SIZE][SIZE=6][/SIZE]


[SIZE=6] sis neo ung ho thi em thanks nhieu- hem mua up dum em 1 cai ngen ...muoazzz [/SIZE]

Sành điệu là ăn đặc sản, mua thời trang hàng hiệu, đi du lịch Sapa, sài điện thoại Vertu, Laptop Mac
cho thoi trang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Thời trang nữ | Nước hoa | làm đẹp | Máy tính | Sim số đẹp | Chợ việc làm | Bất động sản | Điện tử điện lạnh | Nội ngoại thất
Gửi trả lời

Bookmarks

Thẻ
hang, pham, sieu, thanh, tot

Công cụ
Xếp bài

Quy định gửi bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Hình Diễn tả đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở


Mua bán rao vặt
Mua bán online

 
Liên hệ quảng cáo: 0989 449966 (Không bán hàng tại số máy này)
Mã nguồn vBulletin Phiên bản 3.8.1
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.